Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Oferty i konkursy 2012

29. Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa ogłasza VII konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”- (Pobierz plik).

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest  na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego strona www. UMWD  oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

28. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67/69 ogłasza nabór na stanowisko Asystent ds. koordynacji projektu - (Pobierz plik).

27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Wykonanie usługi transportowej na przewóz 30-40 osób + 10-20 rowerów - (Pobierz plik).

26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego "cateringiem" dla uczestników "Nocy Świętojańskiej" - organizator LGD Dobra Widawa - (Pobierz plik).

25. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 12/2012/P - 14.06.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.  Wykonanie usługi transportowej na przewóz 30-40 osób + 10-20 rowerów - (Pobierz plik).

24. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 11/2012/P - 14.06.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.  Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego "cateringiem" dla uczestników "Nocy Świętojańskiej" - organizator LGD Dobra Widawa - (Pobierz plik).

23. Informacja o wyborze II oferty wg uzyskanych punktów na zadanie pn. Przeprowadzenie 9 warsztatów aktywizujących całodniowych (1 warsztat na 1 gminę) - Opracowanie gier terenowych "Wypraw Odkrywców" na terenie LGD Dobra Widawa - guesty - (Pobierz plik).

22. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania oferty na zadanie pn. "Wykonanie koncepcji szlaku konnego" - (Pobierz plik)

21. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 10/2012/P - 05.04.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.  Wykonanie koncepcji szlaku konnego - (Pobierz plik)

20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Wykonanie materiałów promocyjnych dla LGD Dobra Widawa- (Pobierz plik).

19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Przeprowadzenie Audytu za rok 2009, 2010, 2011 –w ramach PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widaw - (Pobierz plik).

18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Organizacja Wizyty Studyjnej - (Pobierz plik).

17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Przeprowadzenie 9 warsztatów aktywizujących - (Pobierz plik).

16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn.Wykonanie tablic informacyjnych -  (Pobierz plik).

15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Opracowanie przewodnika po obszarach Natura 2000 Doliny Dobrej Widawy- (Pobierz plik).

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn. Przygotowanie Fiszki informacyjnej LGD Dobra Widawa - (Pobierz plik). 

13. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 9/2012/P - 09.02.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.  Wykonanie materiałów promocyjnych dla LGD Dobra Widawa - (Pobierz plik).

12. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 8/2012/P - 09.02.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.  Przeprowadzenie Audytu za rok 2009, 2010, 2011 –w ramach PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa - (Pobierz plik). 

11. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 7/2012/P - 03.02.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na  Organizacje Wizyty Studyjnej na terenie Republiki Czeskiej pn. „Szlakiem dobrych praktyk u naszych sąsiadów – Czechy – przykłady wykorzystania środków unijnych w ramach podejścia LEADER” - (Pobierz plik).

10. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 6/2012/P - 03.02.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na  Przeprowadzenie 9 warsztatów aktywizujących  całodniowych (1 warsztat na 1 gminę)– Opracowanie gier terenowych „WYPRAW ODKRYWCÓW” na terenie LGD Dobra Widawa - questy - (Pobierz plik).

9. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 5/2012/P - 03.02.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie tablic informacyjnych kierunkowych (wskazujących dojazd do biura) w ramach projektu realizowanego przez LGD Dobra Widawa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013 - (Pobierz plik).

8. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 4/2012/P - 03.02.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na Opracowanie przewodnika po obszarach Natura 2000 Doliny Dobrej i Widawy - (Pobierz plik).

7. Zaproszenie do złożenia ofert cenowej 3/2012/P - 03.02.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na Przygotowanie Fiszki informacyjnej LGD Dobra Widawa- (Pobierz plik).

6. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa  z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67/69  ogłasza nabór na stanowisko  Dyrektora Biura LGD- (Pobierz plik).

5. Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania  Dobra Widawa ogłasza VI  konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na operacje:

Ogłoszenie o naborze - (Pobierz plik)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - (Pobierz plik)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - (Pobierz plik)

Małe projekty - (Pobierz plik)

Małe projekty - WOPP_413_MP_edytowalny- (Pobierz plik)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn: Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do składania wniosków w    ramach działań 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty zgodnie
z uwarunkowaniami LSR LGD Dobra Widawa- (Pobierz plik).

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej pn: Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do składania wniosków w ramach działań 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  zgodnie
z uwarunkowaniami LSR LGD Dobra Widawa- (Pobierz plik).

2 . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - 1/2012/P - 03.01.2012 r. - Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do składania wniosków w ramach działań 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty zgodnie z uwarunkowaniami LSR LGD Dobra Widawa.
(Pobierz PDF)


1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - 2/2012/P - 03.01.2012 r. -
Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do składania wniosków w ramach działań 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  zgodnie z uwarunkowaniami LSR LGD Dobra Widawa.
(Pobierz PDF)

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Wykonanie tablic informacyjnych kierunkowych (wskazujących dojazd do biura) w ramach projektu realizowanego przez LGD Dobra Widawa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013