Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PROW 2007-2013

PROW 2007-2013 OŚ LEADER (link)

 

Realizacja LSR 2007-2013

 

315 złożonych wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 16 768 832,06 PLN

182 wnioski otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 8 930 226,16 PLN

Środki wypłacone na poszczególne działania                                                          

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 1 090 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości -1 001 014,00 PLN

Odnowa i rozwój wsi - 4 267 485,96PLN

Małe Projekty - 2 571 726,20 PLN

 

USTAWY

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349 (link)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) (link)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (link)

 

Wdrażanie LSR - ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI dnia 08 lipca 2008r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013.- (pobierz plik)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009 r. - (pobierz plik)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 19 sierpnia 2010 r. - (pobierz plik)

 

Odnowa i rozwój wsi - ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - (pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 31 lipca 2008 - (pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia  01 kwietnia 2010 - (pobierz plik)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 12 sierpnia 2010 - (pobierz plik)

 

Małe Projekty - ROZPORZĄDZENIA

Nowelizacja - Małe Projekty (pobierz PDF)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. - (pobierz PDF)

Rozporzadzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmienijące rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działąnia "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013. - (pobierz plik)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) z późniejszymi zmianami. - (pobierz plik)

 

Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej - ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczególowych warunków i trybu przyzanwania pomocy finasowej w ramach działania "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej objetego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz.U. z dnia 16 maja 2008 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  6 maja 2008 r. zminiające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) z późniejszymi zmianami. - (pobierz plik)

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013) z późniejszymi zmianami.- (pobierz plik)

Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 - (pobierz plik)

 

Wnioski i instrukcje

Formularze wniosków działań osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: (link)

 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Wdrażanie LSR)

Odnowa i rozwój wsi

- aktualne wnioski i instrukcje do pobrania na stronie internetowej: (link)

Małe projekty

- aktualne wnioski i instrukcje do pobrania na stronie internetowej: (link)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- aktualne wnioski i instrukcje do pobrania na stronie internetowej: (link)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- aktualne wnioski i instrukcje do pobrania na stronie internetowej: (link)

 

loga3.jpg